Hæ? Hva da versjonering?

Ja, det er kanskje et helt ukjent begrep for deg? Versjonering. Selve ordet får faktisk rød strek under seg i Word, selv om det burde være et allment kjent begrep – en versjonert oversettelse vil nemlig ta teksten din til nye høyder.

La oss forklare det litt nærmere. Ikke alle tekster skal eller må versjoneres. Årsrapporter, bruksanvisninger, verkstedhåndbøker, kontrakter og rettsdokumenter krever presisjon i oversettelsen. Naturligvis. En oversettelse av denne type dokumenter må stemme hundre prosent overens med det som står i kildeteksten. Skal man vurdere kvaliteten her, måles den etter hvor korrekt oversettelsen har blitt gjort.

I slike tilfeller går korrekturleserne på jakt etter avvik og misforståelser mellom den opprinnelige teksten og det nå oversatte dokumentet. Korrekturleseren retter også på skrivefeil og tungt språk, og på setninger som ser påfallende oversatt ut — så klart. Men her har altså oversettelsen ett mål for øyet; å være tro mot sin kildetekst.

Slik er det dog ikke for alle typer tekst.

Noe som bør, skal og versjoneres, er reklame- og markedsføringstekster. Slike tekster kan ikke bare oversettes. De må tilpasses. For det som høres feiende flott ut på engelsk, kan kjapt bli skikkelig krise på norsk. Vi eksemplifiserer litt:

En amerikansk GPS-leverandør som heter Garmin, slapp i 2013 denne reklamen:

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=UtHnVMvRwv4

Som amerikanske produkter og reklamer flest er det ikke akkurat mangel på de store ordene her. Her er et lite utdrag av det som sies i reklamefilmen:

«Sure … You don’t need a motorcycle, but you do covet the freedom only a motorcycle can give. The freedom of going anywhere, with the twist of the throttle. The anticipation of that first acceleration. The rush of adrenaline you get every time it kicks into gear. If the bike is an extension of your body, Zumo is an extension of your mind.»  

Dette er en korrekt og god oversettelse

«Neida … Du trenger ikke en motorsykkel, men du ønsker virkelig friheten som bare en motorsykkel kan gi deg. Friheten til å dra hvor du vil ved å vri om gassen. Forventningen du har til den der første akselerasjonen. Adrenalinrushet du får hver gang den sparker i gir. Hvis motorsykkelen er en forlengelse av kroppen din, er Zumo en forlengelse av sinnet ditt.»

Dette er versjonering

«Joda, du liker å kjøre sykkel. Men du setter kanskje like stor pris på frihetsfølelsen det gir? Friheten til å dra hvor du vil. Kjenne at pulsen stiger idet du vrir om tenningen, og at adrenalinet pumper når hastigheten øker. Kjenne spenningen som bygger seg opp i kroppen – klar til å utforske nye veier du aldri har vært på før. Selv om det er sykkelen som står for hestekreftene og farten, er det Zumo GPS som viser deg veien.»

Hvilken av disse to liker du best? Den siste? Ja, vi også. Da vet du også at du velger Samtext neste gang din kreative tekst skal oversettes.

Du begynner å forstå begrepet, men vi gjør det likevel klinkende klart her og nå: versjonering vil si å tilpasse en tekst til sin nye målgruppe på et annet språk. Den skrives om, eller kanskje helt på nytt igjen, slik at den oppnår full effekt hos sitt nye publikum. En versjonert tekst treffer!

Så la oss si det slik: Selv om oversettelse blir definert som det å gjengi meningen i en tekst eller et utsagn på et annet språk, er ikke alltid det til det beste for teksten. Her får du flere tips!